Textile Fashion Center
Textile Fashion Center
Social RSS Instagram Facebook Twitter RSS
2015 . 09 . 09

Säljföreläsning med Erik Anell

Borås Vuxenutbildning och Marketplace Borås bjuder in till säljföreläsning med Erik Anell som driver bolaget Reell säljutveckling och är verksam som tränare, föreläsare och individuell coach inom försäljning.  

Inom många E-handelsforum talas det idag om begreppet Omni-channel – att verka och möta kunden genom flera kanaler. Viktiga faktorer som spelar in för att då nå framgång, kan vara (förutom att ha en väl fungerande och kundvänlig plattform för sin digitala handel) förmågan att hantera kunden vid fysiska möten och via telefon. Således kommer vi in på ämnet försäljning.

Denna inspirationsföreläsning syftar till att åskådliggöra vilka mekanismer som är i omlopp när säljare och köpare möts. Med utgångspunkt tagen i kundens köpprocess, samt med ett grundläggande resonemang kring personlig säljstil, kommer vi övergripande beröra säljprocessens olika faser. Enkla modeller och tips utlovas.

Onsdag 9 september kl 9:00-11.30

Marketplace Arena, plan 2
Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla. Anmäl dig till 

klas.ekdahl@boras.se

.

DELA: