Snabbvalsmeny

07 Feb
  • Borås Yrkeshögskola

Den digitala handeln påverkar alla- och allt. Öppen föreläsning!

Den digitala handeln påverkar alla. Och allt.

OBS: Föreläsningen ersätter ”Customer Experience Management”, då Hossein Madanee fått förhinder att gästföreläsa.


Jonas Ogvall,
fd vd på Svensk Digital Handel.

Digitaliseringen av den svenska detaljhandeln går snabbt och e-handeln växer nu med närmare 20 procent per kvartal. I andra kvartalet 2017 var det ingen tillväxt i fysiska butiker. All ökning för detaljhandel skedde online. Denna förändring ändrar affärsmodellen för den traditionella fysiska handeln. Och inte bara för handel utan för hela vårt samhälle. Allt från fastighets- och stadsutvecklingen till hur människor transporterar sig. Och inte minst styrelsens arbete och kompetens som måste anpassas efter de digitala agila processerna.

Låt dig inspireras till att öka din digitala närvaro och förståelse.

Välkommen till denna öppna gästföreläsning inom ramen för utbildningen Digital Business Developer på Borås Yrkeshögskola.
Missa inte denna möjlighet till inspiration, kompetensutveckling och möjligheten att knyta nya kontakter.


Öppet för alla. Kostnadsfritt.

Sal: Vestindien Textile Fashion Center

Tid kl: 9.00- 11.00