Snabbvalsmeny

13 Okt
  • Borås Yrkeshögskola
  • Effektiva möten

Effektiva möten – Öppen föreläsning

Effektiva möten….eller hur kan vi omvandla vår mötestid till kreativ, fruktbar ”arbeta tillsammans tid”?

Benny Johansson, verkar till vardags i kunskapsföretaget CoCreo. Han kommer att berätta hur verksamheter kan bli minst lika bra på att utveckla kundvärden som att producera och leverera, genom att använda möten till kreativt och effektivt arbete.

Förmågan att arbeta tillsammans på ett fruktbart sätt är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna i en framtid som förväntas bli snabbföränderlig, digitaliserad, disruptiv och full av överraskningar….

Lokal: Garfveriet på Textile Fashion Center

Tid: 10:30 – 12:00
Välkommen på en öppen gästföreläsning inom ramen för Borås Yrkeshögskola!

Mer info? Klicka här