Snabbvalsmeny

20 Jun
  • föreläsning
  • företagande
  • mindfulness

Frukostföreläsning: Fokus och medkänsla på jobbet

Vad har fokus, känslofärdigheter och medkänsla med framgångsrikt företagande att göra? Hur kan vi använda oss av kunskaper från psykologi, neurovetenskap och från 2500 år gamla kontemplativa traditioner för bättre företagande? Forskningen har tagit stora steg framåt de senaste åren. Efter att ha kartlagt och utforskat vår omvärld vänder allt fler forskare uppmärksamheten mot sinnet, redskapet vi uppfattar omvärlden med. Till följd av teknologiska framsteg kan vi idag se aktivitet i hjärnan i realtid och mäta förändringar över tid. Vilka insikter har detta gett oss och vilken betydelse har de för framgångsrikt företagande? Mental ohälsa är den ledande orsaken till frånvaro från arbetet i flera länder. Vad kan vi göra för att förebygga detta?

Följ med på en föreläsning i högt tempo och lär dig att skapa en medveten närvaro och fokuserad uppmärksamhet i “distraktionernas tid”. Ta del av hur framgångsrika internationella företag möter de utmaningar och krav som det moderna samhället medför gällande stresshantering, effektivitet och engagemang bland anställda. Vilka framsteg har gjorts inom den neurovetenskapliga forskningen de senaste åren och hur kan personalens mentala välmående kopplas till bra affärer?

Datum: 2017-06-20
Tid: 07:15 – 08:45 (frukost serveras 07.15-07.45) 
Plats: Textile Fashion Center, Garfveriet, Skaraborgsvägen 3, Borås 

Arrangörer: Connect Sverige Region Väst      Dagens Värd: SEB 

OBS! Antalet platser är begränsat.

Eventet är kostnadsfritt.

Anmälan sker på: http://connectsverige.se/kalendarium/hitta-fokus-och-skapa-medveten-narvaro-3/

Föreläsare: 

Pål Dobrin är creative director på Empaticus Corp, metodutvecklare, meditationslärare och redskapsproducent med lång erfarenhet av arbete med inre färdigheter. Pål är en uppskattad föreläsare på teman som kreativitet, mental hälsa, engagemang och mindfulness.

Pål Dobrin’s pågående livsresa är minst sagt okonventionell på både de personliga och professionella planen. Biståndsarbete, Mode, Känslofärdigheter, Internationell Kris- och Konflikthantering, Psykologi, Mobil och VR-applikationsutveckling, livslångt eget lärande och undervisning av andra i kunskaperna från olika kontemplativa visdomstraditioner med inriktningar som Shamata, Vipassana, Mindfulness och Yoga.