Textile Fashion Center
Textile Fashion Center
Social RSS Instagram Facebook Twitter RSS

INNOVATION


TEXTIL FORSKNING SOM FÖRBÄTTRAR VÅRT SAMHÄLLE

Textilindustrin är påväg från tygleverantör till att vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Vad sägs om tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla och kläder som mäter EKG eller blir svalkande i extrem hetta. Framtidens textilier förbättrar både människors vardag och vårt samhälle i stort.

Hos Smart Textiles ges forskare, institutioner, näringsliv, offentlig sektor eller vem som helst med en riktigt slipad idé möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö med textil som den röda tråden. I en miljö som förutsättningslöst förenar röster från olika bakgrunder finner man framtidens textila lösningar redan idag. 

Vill ditt företag utveckla en produkt? Eller är du innovatör och har en idé på en produkt? Inom Smart Textiles finns det två alternativ för dig.

Business Innovation
Vänder sig till dig som har eller vill starta ett företag som bygger på din idé.
Projekten granskas för beviljande eller avslag fyra gånger per år.

Prototype factory
Hit vänder du dig om du som innovarör eller företag är intresserad av att få hjälp med att ta fram prototyper, demonstrationer, utföra tester och experiment i Textilhögskolans avancerade maskinparker.

                              

www.smarttextiles.selänk till annan webbplatsEN SCIENCE PARK TAR FORM MED TEXTIL SOM SJÄLVKLART FOKUSOMRÅDE

Med Inkubatorn i Borås och ett kontorshotell som drivs av Marketplace Borås som befintliga delar i Textile Fashion Center var det en ny projektarena som behövde tillkomma för forma grunden för en Science Park i Borås. Som ett paraply över de tre delarna ska Science Park Borås kanalisera innovationssystemet och göra idéer från forskare och innovatörer till affärer. 

De huvudområden som är aktuella för Science Park Borås är tre områden där Högskolan i Borås idag tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut redan är ledande. Det handlar om hållbar samhällsutveckling vilket innefattar områden som framtidens handel, stadsbyggnad och resursåtervinning, välfärd som fångar upp möjligheterna kopplat till vård- och lärarutbildningar och så självklart textil/mode med Smart Textiles i spetsen. 

Genom Sceince Park Borås skapas än tydligare synergier mellan lärosäte, näringsliv och kommun. Med goda möjligheter till samverkan, framstående forskning och kreativa, inspirerande mötesplatser i Textile Fashion Center hoppas man locka fler företag till Boråsregionen och bidra till ökad sysselsättning. 

DELA: