Snabbvalsmeny

Forskning

Textilindustrin är på väg att utvecklas från tygleverantör till att vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Vad sägs om tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla, eller kläder som mäter EKG eller blir svalkande i extrem hetta? Framtidens textilier förbättrar både människors vardag och vårt samhälle i stort. Hos Smart Textiles får forskare, institutioner, näringsliv, offentlig sektor eller vem som helst med en riktigt slipad idé möjlighet att skapa innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö med textil som den röda tråden. I en miljö som förutsättningslöst förenar röster från olika bakgrunder tar framtidens textila lösningar form redan idag.

Nedan presenteras organisationerna som är inriktade på forskning i bokstavsordning.

Grants and Innovation Office är högskolans interna supportkontor för ärenden kring ansökningar och projekt. Här finns avtalsjuridisk expertis och rådgivare inom såväl forskningsfinansiering som innovation och nyttiggörande.

Besök hemsida

Science Park Borås är en samverkansarena för innovation i Boråsregionen. Med resurser från forskning och prototypframtagning skapar vi samhällsnytta och resultat tillsammans med akademi, institut, näringsliv, offentliga aktörer och det civila samhället.

Besök hemsida

Smart Textiles är en forskningsmiljö med ett heltäckande erbjudande med allt från grundforskning till prototypframtagning. På Smart Textiles ges forskare och näringsliv möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö.

Besök hemsida

Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för forskning inom området textil och mode. Fokus ligger på ämnena design, textilteknik och textilt management. Med hjälp av en omfattande utrustning i specialanpassade laboratorier och verkstäder sker uppmärksammad internationell forskning.

Besök hemsida