Snabbvalsmeny

AKADEMIPLATSEN AB

Akademiplatsen AB är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att agera centrumfunktion och skapa mervärde för verksamheterna i Textile Fashion Center. Bolaget skall marknadsföra Textile Fashion Center som destination och berätta om vad som händer i huset och fungera som en plattform för samverkan mellan centrets olika delar.

Bolaget äger och driver det gemensamma varumärket Textile Fashion Center ®

För mer info eller kontakt till Textile Fashion Center:

Maila info@textilefashioncenter.se eller ring 033- 25 54 55

GIT GULDARE Centrumledare git@textilefashioncenter.se 0707 76 13 09
MALIN BARSK Information desk malin@textilefashioncenter.se 0723 86 94 92
FRIDA STÅLHANDSKE Marknadskoordinator frida@textilefashioncenter.se 0704 40 11 91
THOMAS CEDERSTRÖM Tekniker thomas@textilefashioncenter.se 0731 59 94 89
HELENA RANSJÖ ALCENIUS VD helena.ransjo.alcenius@boras.com 0705 41 54 44