Snabbvalsmeny

RUM                         YTA (kvm)               BIO                  SKOLA                 ÖAR        STYRELSE           MAX ANTAL

DENIM                            39                                                                                                      20                       20

COTTON                         26                                                                                                     15                       15

LINDHS FLYGEL            36                                                                                                      16                       16

LUTERIET                      10                                                                                                      10                       10

GARFVERIET                 99                         80                      40                      40                     20                       8

FÄRGERIET                   16                                                                                                      12                       12

BLEKERIET                    9                                                                                                         8                         8

VESTINDIEN A              109                       100                     48                      45                     24                      100

VESTINDIEN AB            240                       220                    120                     96                                               220

VESTINDIEN ABC         475                       400                    244                                                                        400