Textile Fashion Center
Textile Fashion Center
Social RSS Instagram Facebook Twitter RSS

NÄRINGSLIVSUTVECKLING


Gör verklighet av dina idéer och utveckla ditt företag i Textile Fashion Center. Här kan du få hjälp och stöd med att formulera din affärsidé, testa den mot marknaden, hitta rätt affärsmodell, ta fram en prototyp, utveckla en befintlig produkt, söka finansiering, komma i kontkat med rätt nätverk och delta i näringslivsutvecklande aktiviteter och inspirerande möten.  


Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar Almi vägen för framtidens företag.

Coompanion är företagsrådgivaren för er som vill starta företag, förening eller kooperativ tillsammans.

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från det lokala näringslivet. Genom beprövade processer och etablerade mötesplatser förkortas vägen till verkliga och varaktiga resultat.

Drivhuset erbjuder  entreprenörer och studenter utbildning, vägledning och en en mötesplats.

Hos Inkubatorn i Borås får tekniska innovationsföretag företagsstöd, finansiering, kontor och en personlig affärscoah.

Genom IUC erbjuds du industrinära kompetens, energi och kontakter för produktion, innovation och finansiering.

Marketplace Borås är länken mellan det textila näringslivet och Borås Stad och arbetar för att stärka Sjuhärads position inom mode, textil och design. Som medlem får du möjlighet att samverka i ett unikt nätverk och bjuds in till inspirerande och affärsutvecklande aktiviteter. Marketplace Borås driver även kontorshotell och Fashion Gallery - en unik kombination mellan ateljé och butik.

Miljöbron fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen. Detta genom att förmedla projekt inom miljö och hållbar utveckling mellan företag och studenter. 

Modeink stöttar entreprenörer inom mode och textil att etablera sig på marknaden.

PROTEKO erbjuder råd och stöd till aktörer inom textil, mode, konfektion och handel kring praktiska frågor som rör det mesta i textilbranschen genom konsultation och kompetensförstärkning.   


Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil och modeföretag. TEKO företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för svenska tekonäringen, dess företag och produkter.

DELA: