Textile Fashion Center
Textile Fashion Center
Social RSS Instagram Facebook Twitter RSS

Dressed for success

Under våren och sommaren genomförs ett projekt i Textile Fashion Center som syftar till att tydliggöra en målbild och strategi för Textile Fashion Center, men också till att definiera en tydlig positionering och funktion i Borås, regionen och Sverige.

Arbetet sker etappvis med start i mars och avslut i augusti, en tvärsammansatt projektgrupp kommer att arbeta med att skapa delaktighet, förankring och innehåll i den gemensamma planen. Det är VGR som finansierar utvecklingsarbetet och Kristian Wirsén, Nova Affärsutveckling, är anlitat för att process- och projektleda arbetet.

Här på textilefashioncenter.se/dresses-for-success kan du följa arbetets gång.

DELA: