Textile Fashion Center
Textile Fashion Center
Social RSS Instagram Facebook Twitter RSS

Om Textile Fashion Center


Det var länge sedan bullret från textilindustriernas maskiner tystnade i det gamla fabrikslandskapet i Simonsland. De gamla byggnaderna finns kvar; färgeri, väveri, syfabrik och spinneri men innehållet är nytt, något som ska bygga en grund för Borås framtid.


Arvet från textilindustrin sitter djupt i Borås själ och har varit tongivande för stadens utveckling. I ett område som varit hem för textilproduktion i nästan 100 år finner ni nu en ny mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och design: Textile Fashion Center. Ett kreativt centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil men även inom andra områden.

I Textile Fashion Center finns en rad självständiga verksamheter som förenas i ett textilt kluster. Det är en samverkan mellan företag, forskningsinstitut, utbildning, organisationer som jobbar för innovation och affärsutveckling. Tre parter bildar basen för verksamheten vars samverkan benämns som triple helix. Det är Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlade näringslivet i Sjuhärad. Grundidén är att kreativa processer bäst sker i samspel mellan kommun och samhälle, företag och akademi - ett framgångskoncept som är känt över hela världen. I Borås kryddar vi detta på ett unikt sätt med kultur, med Textilmuseet som en viktig aktör som lockar besökare till Textile Fashion Center.  

Detta är en plats som utmärker sig mot andra kluster genom sin unika miljö och sitt unika koncept. Här kombineras fritt tänkande med kunskap och forskning på hög nivå så att företagsamhet kan växa med självförtroende och autencitet. Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och ett brett samarbete mellan kultur och utbildning som möjliggörs av samlokaliseringen.

DELA: