Snabbvalsmeny

DET TEXTILA ARVET

Borås har länge varit känd som ”textilstaden”. 1835 anlades Sveriges första mekaniska bomullsväveri utanför Borås. Väveriet blev den första i en rad stora industrier som gemensamt förvandlade Borås till en textil- och handelsstad. I Textile Fashion Center har textilen återigen hittat sitt hem, i ett område med en tydlig historisk koppling till textilindustrin.

SIMONSLAND BLIR HEM FÖR TEXTILINDUSTRI I BORÅS

Området där Textile Fashion Center befinner sig i heter Simonsland. Från början bestod Simonsland av ett litet torp och området tros ha fått sitt namn efter en man vid namn Simons som bodde där. I mitten av 1800-talet anlades ett kanttryckeri (färgtryck på bomull) och området började byggas ut.

1873 köpte Boråsfabrikören C.J Johnsson både tomt och byggnader i området och började med maskintryckning och styckfärgning. Johnssons verksamhet växte, sonen tog över och nya byggnader uppfördes på båda sidor av Viskan. Storföretag som Borås Wäfveri AB, Druvefors Väveri, Wiskastrands Fabriks AB och Norrby Spinneri AB var kunder, liksom väverier i Stockholm, Göteborg och Alingsås. Vid första världskriget såldes fabriken och 1915 övertogs den av Norrby Nya som i sin tur övergick till Borås Wäfveri efter ett par år.

SVENSKT KONSTSILKES TID I SIMONSLAND

1918 bildades AB Svenskt Konstsilke som ett dotterbolag till Borås Wäfveri AB. Företaget bildades av Axel Bergengren junior, VD:n för Borås Wäfveri AB tillika son till dess grundare Axel Bergengren. Med ett 20-tal anställda startade Bergengren junior konstsilkesproduktion i de gamla fabrikslokalerna i Simonsland, med förstärkning från spinneriet i Vansbro som tidigare sysslat med försöksverksamhet inom konstsilkestillverkning. De före detta färgerilokalerna fick fungera som experimentverkstad. I huset närmast Skaraborgsvägen låg processorlokalen där cellulosaarken knådades sönder i lut. I bottenvåningen fanns spinneriet med egenbyggda maskiner i trä och blyplåt. Huset inrymde också tvinneri, blekeri och en sorterings- och spoleriavdelning.

1925-1926 gick det schweiziska bolaget Socitété de la Visko Suisse in som hälftenägare. Bolaget hade bättre kunskap och utrustning vilket gjorde att företagets utveckling och expansion tog fart. Produktionen uppgick till 700 kilo per dag och snart var man i behov av större lokaler. Då uppförde Svenskt Konstsilke en ny modern fabrik som blev den nya viskosavdelningen. De största kunderna före andra världskriget var stora väverier med inriktning mot kläder och textil så som Borås Wäfveri, Dalhems Väveri och Rydboholmsbolaget.

EXPANSIONER OCH FÖRÄNDRINGAR FÖR SVENSKT KONSTSILKE

En stor efterfrågan på inhemskt tillverkade kläder under kriget gjorde att Svenskt Konstsilke expanderade ytterligare. Under 50-talet var produktionen på topp. Svenskt Konstsilke hade närmare 800 anställda och fabriksbyggnaden var både den högsta och längsta i Borås. I mitten av 60-talet behövde företaget ändra riktning. Dels på grund av konkurrens från den mest kända syntetiska fibern nylon och dels på grund av utländsk konkurrens med sjunkande priser. 1967 beslöt sig därför företaget för att avveckla produktionen. I stället koncentrerades verksamheten till förädling av inköpta garner med hjälp av tvinning, vävning och spolning. 2007 flyttade Svenskt Konstsilke ut från lokalerna på Simonsland men företaget finns fortfarande kvar i utkanten av centrala Borås.

SIMONSLAND I DAG

Nu växer en ny stadsdel fram i Simonsland. Här i det gamla fabrikslandskapet föds framtidens textilforskning och modedesign. Under de kommande åren kommer området fortsätta att förändras, där planer på bostäder, hotell och mer kontorsytor är under utveckling.