Snabbvalsmeny

DET TEXTILA ARVET

Textile Fashion Centers koppling till textil och en anrik historia är tydlig. Borås är sedan gammalt känd som ”textilstaden”. Sveriges första mekaniska bomullsväveri anlades utanför Borås redan 1835 och blev den första i en rad stora industrier som gemensamt förvandlade Borås till en textil- och handelsstad. Och återigen finner textilen sitt hem i Textile Fashion Center där historiens vingslag slår taktfast och skvallrar om fornstora dagar.

Simonsland blir hem för textilindustri i Borås
Området där Textile Fashion Center idag ligger heter Simonsland. Från början bestod Simonsland endast ett litet torp och tros fått sitt namn efter en man vid namn Simons som bodde där. I mitten av 1800-talet anlädes ett kanttryckeri (färgtryck på bomull) i området i en enkel ladugård och området började byggas ut. 1873 köpte Boråsfabrikören C.J Johnsson både tomt och byggnader i området och började med maskintryckning och styckfärgning, efter att tidigare ha tryckt och färgat för hand. Verksamheten växte, sonen tog över och nya byggnader uppfördes på båda sidor av Viskan. Storföretag som Borås Wäfveri AB, Druvefors Väveri, Wiskastrands Fabriks AB och Norrby Spinneri AB var kunder, liksom väverier i Stockholm, Göteborg och Alingsås. Vid första världskriget såldes fabriken och år 1915 övertogs den av Norrby Nya som i sin tur övergick till Borås Wäfveri efter ett par år.

Svenskt Konstsilkes tid i Simonsland
Borås Wäfveri AB startades 1870 av Axel Bergengren. Sonen och vd:n Axel Bergengren junior, var även intresserad av konstsilkestillverkning och bildade 1918 AB Svenskt Konstsilke som ett dotterbolag till Borås Wäfveri AB. Med ett 20-tal anställda startade han konstsilkesproduktion i de gamla fabrikslokalerna i Simonsland, och fick förstärkning från spinneriet i Vansbro som tidigare sysslat med försöksverksamhet inom konstsilkestillverkning. De före detta färgerilokalerna fick fungera som experimentverkstad. I huset närmast Skaraborgsvägen låg processorlokalen där cellulosaarken knådades sönder i lut. I bottenvåningen fanns spinneriet med egenbyggda maskiner i trä och blyplåt. Huset inrymde också tvinneri, blekeri och en sorterings- och spoleri-avdelning. 1925-26 gick det schweiziska bolaget Socitété de la Visko Suisse in som hälftenägare. De hade bättre kunskap och utrustning vilket gjorde att företagets utveckling och expansion tog fart. Produktionen uppgick till 700 kilo per dag, man var snart i behov av större lokaler och Svenskt Konstsilke uppförde en ny modern fabrik som blev den nya viskosavdelningen. De största kunderna före andra världskriget var stora väverier med inriktning mot kläder och textil som Borås Wäfveri, Dalhems Väveri och Rydboholmsbolaget.

En stor efterfrågan på inhemskt tillverkade kläder under kriget gjorde att Svenskt Konstsilke expanderade ytterligare. Under 50-talet var produktionen på topp. Svenskt Konstsilke hade närmare 800 anställda och fabriksbyggnaden var både den högsta och längsta i Borås. Produktion utvecklades mer och mer mot tekniska användningsområden men konkurrens från den mest kända syntetiska fibern nylon och utländsk konkurrens med sjunkande priser gjorde att man 1967 beslöt sig för att avveckla produktionen. Istället koncentrerades verksamheten till förädling av inköpta garner som tvinning, vävning och spolning. 2007 flyttade Svenskt Konstsilke ut från lokalerna på Simonsland, men företaget finns fortfarande kvar i utkanten av centrala Borås.

Nu växer en ny stadsdel fram i Simonsland där Textile Fashion Center ligger. Här i det gamla fabrikslandskapet föds framtidens textilforskning och modedesign. Under de kommande åren kommer nästa etapp av utveckling av området. Här finns planer på bostäder, hotell, mer kontorsytor och aktivitetslokaler för kultur och studenter.