Snabbvalsmeny

FRAMTID

Simonsland är Kanicos fastighetsutvecklingsprojekt, området består av flera byggnader och omfattar totalt 60 000 kvm. Här skapas en ny stadsdel i centrala Borås med ett textilt kluster. Byggnation med första etappen om 37 000 kvm är klar, där ca 31 000 kvm är uthyrt till Borås Stad och Högskolan i Borås. Etapp två är i inledningsskedet och några visionsbilder visas nedan.

Kanico Företagspres

För att läsa mer: Klicka här