2023112320240204

DRAFTS 4: Body and Space Relations


Plats: Textilmuseet

DRAFTS är ett flerårigt forskningsprojekt där konstnärliga objekt – artefakter – används för att utveckla idéer och metoder som för designforskningen framåt.

I utställningen presenterar 11 internationellt verksamma forskare, konstnärer och designer olika tolkningar av vad en sådan artefakt är eller skulle kunna vara. Här visas till exempel designade lastpallar, sopberg som potential och AI som designverktyg. Gemensamt för de experimentella objekten är utforskandet av relationen mellan kropp och rum.

Under senare år har just relationen och samspelet mellan kroppen och omgivningen tagit en allt större plats inom design- och arkitekturdebatten. Kropp och rum är ömsesidigt beroende och sammanflätade, de formar och påverkar varandra ständigt. Även tiden är en faktor som påverkar relationen och skapar förändring. Genom utställningen undersöks dessa relationer och hur de påverkar människans kroppsuppfattning och upplevelser.

DRAFTS startades 2021 av designforskarna Vidmina Stasiulyte och Faseeh Saleem och drivs inom The Body and Space Research Lab vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås. Sedan dess har DRAFTS utmynnat i fyra experimentella utställningar med seminarier och workshops som fokuserar på forskningsprocesser. DRAFTS 4 är producerad i samarbete med Art address Canada och premiärvisades i Oakville, Kanada våren 2023.

Curators

Tazeen Qayyum & Faisal Anwar (Art Address Canada) och Faseeh Saleem (University of Borås, Sweden)

Medverkande konstnärer, designers och forskare

Akash Inbakumar, Atanas Bozdarov, Clemens Thornquist, Elvira Jönsson, Erin Lewis, Helga Halldorsdottir, Karin Landahl & Stefanie Malmgren de Oliveira, Marjan Kooroshnia, Sameer Farooq, Soheila K. Esfahani