Konstnären Maja Michaelsdotter porträtterar vardagliga föremål i den textila tekniken tuftning. Genom att leka med skala och placering presenterar de ett kontrasterande lager av mening och visar ofta på en komisk eller absurd aspekt av världen. Hälften av verken har skapats specifikt för utställningen i samarbete med museet.

Utställningen visas på Textilmuseet t.o.m. 5 februari 2023. Läs mer på textilmuseet.se.