Forskning

Smart och hållbart

Textilindustrin förändras från att vara en tygleverantör till att bli en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Både inom textil design och utveckling liksom mode skapas nya, kreativa lösningar, affärsidéer och samarbeten för hållbarhet.

Verksamheter i Textile Fashion Center bidrar till denna utveckling och dessa paradigmskiften. Här pågår forskning som bidrar till de Globala målen 2030, bland annat i samarbete med näringslivet.

Framtidens textilier förbättrar både människors vardag och vårt samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.


Bilden visar: Klänning gjord av blåjeans – framtagen av Smart Textiles.

Framtidens textilier förbättrar både
människors vardag och vårt samhälle

Science Park Borås

Med resurser för forskning och prototypframtagning bidrar Science Park Borås till resultat och samhällsnytta genom att förena akademi, institut, näringsliv, offentliga aktörer och det civila samhället.

Science Park Borås har tre verksamhetsområden:
– Textil som är störst och inkluderar Smart Textiles
– Konsumtion
– Samhällsutveckling

Science Park Borås
Textil
Konsumtion
Samhällsutveckling

Smart Textiles

Verksamheten ingår i Science Park Borås med ett heltäckande erbjudande som inkluderar allt från grundforskning till prototypframtagning.

Vid samarbete med Smart Textiles får forskare, institutioner, näringsliv, offentlig sektor och de med en kraftfull idé möjlighet att skapa innovationer.

Smart Textiles har tre fokusområden:
– Hållbar Textil
– Hälsa och Medicin
– Arkitektur och Interiör

Några aktuella exempel är kläder som övervakar hälsa eller mäter rörelser och teknik som gör det möjligt att återvinna textila fibrer och använda dem på nytt.

Smart Textiles

Textilhögskolan

Högskolan i Borås har ett nationellt ansvar för forskning inom textil och mode. Det gäller både fördjupning av det konstnärliga perspektivet och samverkan mellan konst och vetenskap.

Fokus är på ämnena design, textilteknik och textilt management. Inom dessa undersöks definitioner, metoder och modeller av betydelse för utveckling och tillämpning av textil och mode inom forskning, industri och samhälle.

Bland annat studeras sambanden mellan material- och designvariabler för funktion och uttryck vid utveckling och framställning av textil och mode.

Detsamma gäller mellan ekonomi- och designvariabler (resurser) för funktion och uttryck vid produktion, hållbarhet, distribution och handel av textil och mode.

Forskning inom högskolan