Snabbvalsmeny

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Sidan Textilefashioncenter.se ägs och drivs av det kommunala bolaget Akademiplatsen AB som hanterar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Observera att via textilefashioncenter.se länkas du ut till andra organisationer och företag. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Det kan vara namn, personnummer och adress men även information som bilder (foton) och ljudupptagningar på och med personer, även om inga namn nämns.

Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Akademiplatsen behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina åtaganden mot besökare, invånare, fastighetsägare, anställda, näringsidkare och andra myndigheter eller intressenter.

Akademiplatsen AB följer Personuppgiftslagen vid all behandling av personuppgifter. Det innebär bland annat att personuppgifter bara används för de ändamål som de samlats in eller lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information om behandlingen lämnas.

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via ett e-postformulär eller svarar på undersökningar och enkäter lagras dina personuppgifter i syfte att handlägga och hantera ärendet.

När du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär eller e-tjänster eller medvetet lämnar dina uppgifter till Textilefashioncenter.se godkänner du att uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas i register av Akademiplatsen AB.

Enligt Personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked om personuppgifter som rör den registrerade. En sådan ansökan ska vara skriftlig och skickas till textilefashioncenter.se.