Snabbvalsmeny

AKADEMIPLATSEN AB, centrumledning och samverkansplattform

Akademiplatsen AB, ett bolag inom Borås Stad, har uppdraget att vara centrumledning i Textile Fashion Center. Det innebär bland annat att skapa mervärde för verksamheterna i centret genom information och viss service. Bolaget är också en plattform för samverkan mellan centrets verksamheter och hanterar vissa projekt med flera av centrets aktörer.
Akademiplatsen äger, driver och kommunicerar även varumärket Textile Fashion Center ® genom att berätta om verksamheterna och vad som händer i centret via informationsdisken i huvudentrén, denna webbplats, i sociala och andra medier, genom visningar av centret och andra aktiviteter.

Till dig som är hyresgäst i centret finns det mer information att läsa här.

Git Guldare

Centrumledare

Centrets samverkansresurs och övergripande ansvarig för intern och extern kommunikation. Git är kontakt vid frågor och förslag angående utveckling för centret liksom idéer om samarbeten. Hon ansvarar också för centrets informations- och nyhetsmail och gör presentationer och visningar.

git@textilefashioncenter.se 0707-76 13 09

Malin Barsk

Infodesk

Ansvarar för centrets informationsdisk, värdskap och service till hyresgäster och besökare i huvudentrén. Malin hanterar också centrets InfoPoint för Borås med information om evenemang och aktiviteter i staden med omnejd.

malin@textilefashioncenter.se 033-25 54 55 | 0723-86 94 92

Frida Stålhandske

Marknadskoordinator

Ansvarig för marknadsföring av aktiviteter och evenemang i centret och kontakt för användning av allmänna ytor på plan 1 och 2. 
Frida hanterar Textile Fashion Centers kommunikationskanaler bland annat textilefashioncenter.se, Facebook, Instagram och de digitala skyltarna i huvudentrén.

frida@textilefashioncenter.se 0704-40 11 91

Thomas Cederström

Tekniker

Ansvarig för marknadsföring av aktiviteter och evenemang i centret och kontakt för användning av allmänna ytor på plan 1 och 2. 
Frida hanterar Textile Fashion Centers kommunikationskanaler bland annat textilefashioncenter.se, Facebook, Instagram och de digitala skyltarna i huvudentrén.

thomas@textilefashioncenter.se 0731-59 94 89

Helena Ransjö Alcenius

VD helena.ransjo.alcenius@boras.com 0705-41 54 44