Snabbvalsmeny

DET TEXTILA ARVET

Borås har länge varit känd som den stora ”textilstaden”. 1835 anlades Sveriges första mekaniska bomullsväveri i trakten. Väveriet blev den första av många företag som gemensamt utvecklade Borås till en textil- och handelsstad. Tusentals människor tillhörde branschen under decennier och under många år var Borås ”staden som klädde Sverige”.

I Textile Fashion Center har textilen återigen hittat en självklar plats i ett modernt, innovativt och entreprenöriellt sammanhang som bokstavligt bygger på historiens kunskap, traditioner och arv.

KVARTERET SIMONSLAND BLIR HEM FÖR TEXTILINDUSTRI I BORÅS

Området där Textile Fashion Center idag ligger heter Simonsland. Platsen tros vara uppkallad efter en man vid namn Simon som bodde där. I mitten av 1800-talet anlades ett kanttryckeri (färgtryck på bomull) i området och efter det började platsen få fler och fler företag och fabriker inom textilindustrin.

1873 köpte Boråsfabrikören C.J Johnsson både tomt och byggnader i området och började med maskintryckning och styckfärgning. Johnssons verksamhet växte, sonen tog över och nya byggnader uppfördes på båda sidor av Viskan. Storföretag som Borås Wäfveri AB, Druvefors Väveri, Wiskastrands Fabriks AB och Norrby Spinneri AB var kunder, liksom väverier i Stockholm, Göteborg och Alingsås. Vid första världskriget såldes fabriken och 1915 övertogs den av Norrby Nya som i sin tur övergick till Borås Wäfveri efter ett par år.

SVENSKT KONSTSILKES TID I OMRÅDET

1918 bildades AB Svenskt Konstsilke som ett dotterbolag till Borås Wäfveri AB. Med ett 20-tal anställda startades konstsilkesproduktion i de gamla fabrikslokalerna. De före detta färgerilokalerna blev experimentverkstad. I huset närmast Skaraborgsvägen låg processorlokalen där cellulosaarken knådades sönder i lut. I bottenvåningen fanns spinneriet. Huset inrymde också tvinneri, blekeri och en sorterings- och spoleriavdelning.

1925-1926 gick det schweiziska bolaget Socitété de la Visko Suisse in som delägare. Bolaget hade bättre kunskap och utrustning vilket gjorde att företagets utveckling och expansion tog fart. Produktionen uppgick till 700 kilo per dag och snart var man i behov av större lokaler. Då uppförde Svenskt Konstsilke en ny modern fabrik som blev den nya viskosavdelningen.

De största kunderna före andra världskriget var stora väverier med inriktning på kläder och textil, bland annat Borås Wäfveri, Dalhems Väveri och Rydboholmsbolaget.

EXPANSIONER OCH FÖRÄNDRINGAR FÖR SVENSKT KONSTSILKE

Stor efterfrågan på inhemskt tillverkade kläder under andra världskriget gjorde att Svenskt Konstsilke fortsatte expanderade. Under 1950-talet var produktionen som störst. Svenskt Konstsilke hade närmare 800 anställda och fabriksbyggnaden var både den högsta och längsta i Borås.

I mitten av 60-talet behövde företaget ändra riktning på grund av konkurrens från nylon och utländsk produktion som orsakade sjunkande priser. 1967 avvecklades produktionen. I stället koncentrerades verksamheten till förädling av inköpta garner med hjälp av tvinning, vävning och spolning.

2007 flyttade Svenskt Konstsilke ut från lokalerna på Simonsland men företaget finns kvar i Borås.

KVARTERET IDAG

Nu har en ny stadsdel vuxit fram med Textile Fashion Center som kraftfullt nav med inriktning på modern, innovativ och framtidsinriktad textil och mode. Delvis i de gamla, med varsam hand renoverade fabrikslokalerna och kreativt inredda nybyggnationer finns utbildningar, forskning, affärsstöd och -utveckling, kontorshotell, mötesplatser, nätverkande och mycket mer i en miljö som präglas av nytänkande och nyskapande.

Under de kommande åren finns det stora möjligheter till att området fortsätter utvecklas. Bland annat finns planer på ett hotell för att tillmötesgå det ökade behovet av bäddar med anledning av nya Borås Kongress som är granne till Textile Fashion Center på mycket kort promenadavstånd.