Snabbvalsmeny

EUROPAS LEDANDE SCIENCE PARK FÖR TEXTIL OCH MODE

Här tar framtiden form

Vår vision är att bli Europas ledande Science Park för textil och mode

Textile Fashion Center sammanför näringsliv och utbildning med alla som är intresserade av att medverka till utvecklingen av framtidens svenska textil- och modetradition. Här formas kreativa livsstilskollektiv som genom entreprenörskap och innovationskraft flyttar traditionella sanningar utanför komfortzonen, vidgar vyerna i branschen och bygger broar mellan generationer.

Hit kommer människor från både när och fjärran för att i god tid upptäcka nya trender och tendenser och samtidigt bromsa in för att njuta. Här inspirerar konst, designteknik, teknik, kultur och kulinariska delikatesser i en levande miljö som både omfamnar och berör.

Nya idéer föds i en ständig innovationsprocess och det känns i hela kroppen.

Det var länge sedan bullret från textilindustriernas maskiner tystnade i det gamla fabrikslandskapet Simonsland. De gamla byggnaderna finns kvar; färgeri, väveri, syfabrik och spinneri men innehållet är nytt, något som ska bygga en grund för Borås framtid.

Arvet från textilindustrin sitter djupt i Borås själ och har varit tongivande för stadens utveckling. I ett område som varit hem för textilproduktion i nästan 100 år finner ni nu en ny mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och design: Textile Fashion Center. Ett kreativt centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil men även inom andra områden.

I Textile Fashion Center finns en rad självständiga verksamheter som förenas i ett textilt kluster. Det är en samverkan mellan företag, forskningsinstitut, utbildning, organisationer som jobbar för innovation och affärsutveckling. Tre parter bildar basen för verksamheten vars samverkan benämns som triple helix. Det är Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlade näringslivet i Sjuhärad. Grundidén är att kreativa processer bäst sker i samspel mellan kommun och samhälle, företag och akademi – ett framgångskoncept som är känt över hela världen. I Borås kryddar vi detta på ett unikt sätt med kultur, med Textilmuseet som en viktig aktör som lockar besökare till Textile Fashion Center.

Detta är en plats som utmärker sig mot andra kluster genom sin unika miljö och sitt unika koncept. Här kombineras fritt tänkande med kunskap och forskning på hög nivå så att företagsamhet kan växa med självförtroende och autencitet. Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och ett brett samarbete mellan kultur och utbildning som möjliggörs av samlokaliseringen.

År 2006 förvärvades lokalerna av det privatägda fastighetsbolaget Kanico. Inriktningen i området var ganska självklar; textil. Textilhögskolan var trångbodda borta i Algotshuset på andra sidan centrum. Kanico la fram ett förslag som innebar profilerade lokaler i anslutning till övriga högskolan. Borås Stad beslutade att fylla på med övriga verksamheter inom textil och mode under kommunens paraply, däribland Textilmuseet. Marketplace Borås, en ekonomisk förening med uppdrag att stärka Sjuhärdasbygdens position inom mode, textil och design bildades och lokaliserades på Textile Fashion Center för att fungera som länken mellan kommun och näringsliv.

Idén till Textile Fashion Center

År 2011 tecknades ett samverkansavtal mellan Kanico, Högskolan i Borås och Borås Stad. I mars samma år togs det första spadtaget och i augusti 2013 flyttade de första verksamheterna in. I maj 2014 invigdes Textile Fashion Center. Textilmuseet slog upp dörrarna till sina nya lokaler, Fashion Gallery öppnades för slutkonsument och allmänheten bjöds in för att uppleva Textile Fashion Center. Det blev startskottet för ett fullspäckat år av konferenser, evenemang, utställningar, designtävlingar, spännande studentprojekt, nya företag och fantastiska innovationer.

Nedan kommer några bilder från invigningen 2014.

Nedan presenteras husets organisationer i bokstavsordning.

Från idéer till framgångsrika företag. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Vad kan Almi göra för dig? Har du en idé om en produkt eller tjänst? Är du på väg att starta eller köpa ett företag? Eller driver du redan ett företag? Välkommen till Almi!

Besök hemsida

Ger kompetens till näringslivet i Boråsregionen. Med eftergymnasiala spetsutbildningar inom utvalda bristområden hjälper Borås YH näringslivet att få personal med rätt kompetens. Borås YH har idag nio utbildningar inom textil, handel och teknik.

Besök hemsida

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi vägen till verkliga och varaktiga resultat. Vi skapar tillväxt.

Besök hemsida

Välkommen på kostnadsfri rådgivning hos Coompanion Sjuhärad! Vi är experter på kooperativt företagande och hjälper både samhällsentreprenörer och andra att starta företag tillsammans!

Besök hemsida

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda kostnadsfri vägledning, utbildning och en kreativ miljö skapar vi framtidens företag och fler entreprenöriella individer.

Besök hemsida

Grants and Innovation Office är högskolans interna supportkontor för ärenden kring ansökningar och projekt. Här finns avtalsjuridisk expertis och rådgivare inom såväl forskningsfinansiering som innovation och nyttiggörande.

Besök hemsida

Inkubatorn i Borås stöttar entreprenörer och innovatörer inom teknik, textil och mode med affärsutveckling – från affärsidé till marknadsetablering. Med erfarna och engagerade affärsutvecklare erbjuder vi finansiering, tekniska och kommersiella nätverk, kontorsplats, ateljé och maskinpark i en av landets coolaste innovationshubbar med närhet till både akademi, näringsliv och stad.

Besök hemsida

Livskraftig industri över tid.
Vi bidrar till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och industriföretag. Våra ledord är: Värde – Framåt – Energi.

Besök hemsida

Marketplace Borås är ett samarbete mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, Nordisk Designskola och näringslivet. Tillsammans arbetar vi för att stärka Borås och Sjuhärads position inom mode, textil och design.

Besök hemsida

Navet science center är Sjuhärads tekniska och naturvetenskapliga centrum med uppgift att främja intresse för teknik, naturvetenskap och matematik för utbildningssektorn och allmänheten. Förutom hållbar utveckling är jämställdhet och mångfald självklara byggstenar för oss.

Besök hemsida

Nordiska Textilakademin bedriver utbildningar inom textil, design och konfektion. Samarbetet med näringslivet är fundamentet i våra utbildningar. En utbildning hos oss leder ofta till anställning direkt efter examen. Välkommen till oss!

Besök hemsida

Välkommen till Pumphuset – en ny verksamhet i gamla, genuina lokaler. Vi tillverkar allt med hjärta och vi brinner för gemenskap. Hos oss hittar du öl (120 sorter!) bryggd på humle, malt, jäst och vatten – och givetvis den viktigaste ingrediensen av alla, gemenskap!

Besök hemsida

Science Park Borås är en samverkansarena för innovation i Boråsregionen. Med resurser från forskning och prototypframtagning skapar vi samhällsnytta och resultat tillsammans med akademi, institut, näringsliv, offentliga aktörer och det civila samhället.

Besök hemsida

Smart Textiles Showroom är en plats för möten och kunskap. Här finns olika textila material- och varuprover framtagna inom Smart Textiles olika projekt, samt från Textilhögskolans maskinparker och andra intressanta material inköpta från externa tillverkare.

Besök hemsida

Smart Textiles är en forskningsmiljö med ett heltäckande erbjudande med allt från grundforskning till prototypframtagning. På Smart Textiles ges forskare och näringsliv möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö.

Besök hemsida

Textilhögskolan erbjuder genom sitt breda utbud av utbildningar en unik kombination av olika kompetenser inom hela textilområdet, alltifrån hantverk och design till teknik, produktion, ekonomi och marknadsföring. Här finns utbildningar på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Besök hemsida

Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för forskning inom området textil och mode. Fokus ligger på ämnena design, textilteknik och textilt management. Med hjälp av en omfattande utrustning i specialanpassade laboratorier och verkstäder sker uppmärksammad internationell forskning.

Besök hemsida

Textilmuseet är ett av Nordens ledande museer inom textil. Här kan du skapa, utforska och uppleva textil i alla dess former. En mötesplats för alla som vill träffas och ta del av utställningar, aktiviteter eller bara vara i en miljö som lever och andas textil.

Besök hemsida

The Food Company är platsen för kreativa möten dagtid såväl som kvällstid! Fem dagar i veckan erbjuder vi fyra olika lunchrätter och ett par kvällar i månaden bjuds det på musikunderhållning.

Besök hemsida

The Wine & Coffee Company är stället för dig som vill njuta en god ekologisk kaffe med hembakat tillbehör, en lättare lunch eller bara ett glas vin.

Besök hemsida

På Viskastrandsgymnasiet har vi målsättningen är att ge dig all kunskap du behöver för att jobba med ditt intresse i framtiden. Skolan har sju nationella program där Hantverksprogrammet textil är ett. Programmet är ett yrkesprogram, utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i hantverksprocessen. Självklart kan du välja att göra dig behörig för vidare studier vid högskolan.

Besök hemsida