Affärsutveckling

En del av det nationella
innovationssystemet

I Textile Fashion Center är stöd för textilinnovation och affärsutveckling med hållbarhet i fokus en av hörnpelarna. Genom centret ges tillgång till det nationella innovationssystemet via flera organisationer. Allt från etablerade företag till nya entreprenörer och studenter kan få hjälp att ta nästa steg mot ökad konkurrenskraft eller utveckling av idéer.


Drivhuset
Borås INK

Science Park Borås
TEX! By Marketplace Borås

Almi
IUC Sjuhärad

Coompanion Sjuhärad
Connect Sverige Region Väst

Drivhuset

Tre personer i kavaj pratar intensivt med varandra.

Drivhuset hjälper studenter och unga att starta företag och förverkliga affärsidéer. De erbjuder kostnadsfria rådgivningsmöten, utbildningar och inspirationsaktiviteter till dig som drömmer om att starta eget.

Läs mer om Drivhuset

Borås INK

Borås inkubator ger stöd till entreprenörer med innovativa idéer genom en beprövad affärsutvecklingsprocess.

För nya hållbara lösningar inom textil erbjuds dessutom expertis för start-up-företag i hela Sverige.

Borås INK arbetar också i projekt för utveckling av hållbart entreprenörskap, bland annat med andra verksamheter i centret. 

Läs mer om Borås INK

Almi

Ett statligt bolag som investerar i framtida tillväxt med kontor i Textile Fashion Center och medarbetare på plats en gång i veckan.

Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill växa. De har också erfarna rådgivare med kunskap om tillväxtfrågor och styrning av företag.

Till Almi välkomnas alla företag och affärsidéer med tillväxtpotential – allt från start-ups till etablerade företag. Insatserna anpassas till tillväxtpotentialen.

Läs mer om Almi Västra Götaland
Läs mer om Almi Borås

IUC Sjuhärad

Denna stödorganisation har ett tydligt industriellt fokus och arbetar med förnyelse och stärkt konkurrenskraft.

IUC bidrar till att företag växer och att människor utvecklas genom nätverk, utbildningar och projekt.

De hjälper till att omsätta utvecklingstrender i omvärlden till strategier och handling inom ny teknik, nya affärsmodeller, nya processer och arbetsmetoder samt nytt ledarskap.

Läs mer om IUC Sjuhärad