Kontakt

Välkommen till Textile Fashion Center!

Centrumledningen

Akademiplatsen AB, ett bolag inom Borås Stad, är centrumledning och samverkansplattform för Textile Fashion Center.

Det innebär bland annat att skapa mervärde för verksamheterna i centret genom information och service. 

Bolaget är också en plattform för samverkan mellan centrets verksamheter och hanterar vissa projekt med flera av centrets aktörer.

Akademiplatsen äger, driver och kommunicerar varumärket Textile Fashion Center ® genom att berätta om vad som händer i centret genom frontdesk i huvudentrén, denna webbplats, nyhetsbrev, i sociala medier, genom visningar av centret och andra aktiviteter.

På plan 1 i Textile Fashion Center finns också Borås Turistinformation där du kan få mer information om evenemang och aktiviteter i staden med omnejd. Läs mer på boras.com.

Hitta hit


Välkommen till Textile Fashion Center på Skaraborgsvägen 3A.