Snabbvalsmeny

AKADEMIPLATSEN AB, centrumledning och samverkansplattform

Akademiplatsen AB är ett bolag inom Borås Stad med uppdraget att vara centrumledning och skapa mervärde för verksamheterna i Textile Fashion Center. Det äger, driver och kommunicerar även varumärket Textile Fashion Center ®.
Bolaget är därmed en plattform för samverkan mellan centrets verksamheter och hanterar vissa gemensamma projekt. Det informerar också om Textile Fashion Center bland annat genom att berätta om verksamheterna och vad som händer i centret genom informationsdisken i huvudentrén, denna webbplats samt i sociala och andra medier.

För frågor, information eller annan kontakt med centrumledningen
E-post: info@textilefashioncenter.se
Telefon: 033-25 54 55

Du finner också kontaktuppgifter direkt till medarbetarna här till höger.

Välkommen till Textile Fashion Center!

GIT GULDARE Centrumledare git@textilefashioncenter.se 0707 76 13 09
MALIN BARSK Information desk malin@textilefashioncenter.se 0723 86 94 92
FRIDA STÅLHANDSKE Marknadskoordinator frida@textilefashioncenter.se 0704 40 11 91
THOMAS CEDERSTRÖM Tekniker thomas@textilefashioncenter.se 0731 59 94 89
HELENA RANSJÖ ALCENIUS VD helena.ransjo.alcenius@boras.com 0705 41 54 44