Snabbvalsmeny

Forskning

Textilbranschens profil utvecklas och i Textile Fashion Center tar framtidens textila lösningar form redan idag. Från att ”bara” ha varit en leverantör blir textilindustrin allt mer en positiv kraft i samhälls- och miljöutvecklingen. Vad sägs om tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla eller kläder som mäter EKG eller blir svalkande i extrem hetta, bara som några få exempel. Framtidens textilier förbättrar både människors hälsa och vardag och bidrar till samhällets förbättringar och att lösa dess utmaningar.

Smart Textiles är en av flera forskningsverksamheter i Textile Fasion Center. Där får forskare och innovatörer inom institutioner, offentlig sektor och näringslivet utrymme att utforska och utveckla idéer för hållbarhet, sjukvården och miljön. Den ”röda tråden” är naturligtvis det textila materialet.

En annan tongivande verksamhet är Re:textile – ett projekt inom Science Park Borås som syftar till att utveckla designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Genom plagg som skapas för att hålla länge genom att lagas, omarbetas eller uppdateras öppnas möjligheter för nya affärsområden inom reparation, redesign och andra typer av tjänster. Det bidrar till hållbarhet, förlänger livet på plagg och skapar ekonomisk tillväxt.

Nedan presenteras organisationerna som är inriktade på forskning i bokstavsordning.

Grants and Innovation Office är högskolans interna supportkontor för ärenden kring ansökningar och projekt. Här finns avtalsjuridisk expertis och rådgivare inom såväl forskningsfinansiering som innovation och nyttiggörande.

Besök hemsida

Science Park Borås är en samverkansarena för innovation i Boråsregionen. Med resurser från forskning och prototypframtagning skapar vi samhällsnytta och resultat tillsammans med akademi, institut, näringsliv, offentliga aktörer och det civila samhället.

Besök hemsida

Smart Textiles är en forskningsmiljö med ett heltäckande erbjudande med allt från grundforskning till prototypframtagning. På Smart Textiles ges forskare och näringsliv möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö.

Besök hemsida

Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för forskning inom området textil och mode. Fokus ligger på ämnena design, textilteknik och textilt management. Med hjälp av en omfattande utrustning i specialanpassade laboratorier och verkstäder sker uppmärksammad internationell forskning.

Besök hemsida